Om narkos

Vi utför operationer under narkos både i estetiskt och rekonstruktivt syfte. Oavsett anledning till varför man väljer att utföra en operation, känner  många mest oro för själva narkosen.

Här har vi samlat information om vad som händer före, under och efter narkos. Vilka typer av narkos som finns, risker och vanliga frågor och svar.

Förberedelser inför narkos och operation

Inför en narkos är det viktigt att vi ser över ditt allmänna hälsotillstånd. Innan vi bokar in en operation lämnar du in en aktuell och noggrant ifylld hälsodeklaration. Tänk igenom följande saker i förväg:

 • Tidigare och nuvarande sjukdomar
 • Tidigare operationer
 • Medicinering
 • Allergier
 • Aktuella och nyligen (senaste månaden) använda mediciner
 • Tidigare narkoser och eventuella komplikationer i samband med dessa
 • Släktingar som har haft problem i samband med narkos
 • Aktuell vikt
 • Lösa tänder/ bryggor eller tandställningar
 • Åksjuka

Tänk särskilt på att meddela narkosläkaren om du har symptom på sjukdomar i luftvägarna, exempelvis feber, hosta eller andningsbesvär. Dessa sjukdomar kan öka risken för komplikationer i samband med narkos. Du är även viktigt att du meddelar oss om du tar någon form av medicin.

Att tänka på inför operation och narkos

Kontrollera högt blodtryck

Om du har högt blodtryck bör detta kontrolleras några gånger under månaden innan operationsdagen. Kontakta oss om ditt blodtryck är för högt.

Gör uppehåll med östrogenbehandling

Vi rekommenderar dig som står på hormonbehandling innehållande östrogen
(tex kombinations p-piller, östrogen för klimakteriet) att göra uppehåll med behandlingen en månad före och lika lång tid efter operationen.

Gör uppehåll med rökning

Du bör inte röka under fyra veckor före och fyra veckor efter ingreppet. Operationsresultatet kan annars äventyras och det kan uppstå sårbildning, fördröjd läkning, fula ärr och andra komplikationer.

Undvik vissa kosttillskott

Naturläkemedel och kosttillskott såsom Omega 3 fettsyror och vitamin E bör undvikas 2 veckor före planerad operation pga av risk för oönskade effekter.

Smärtstillande och inflammationshämmande medel

Värktabletter innehållande acetylsalicylsyra (ex vis Albyl. Bamyl, Magnecyl, Treo) skall undvikas närmaste veckan före operation, då dessa ökar risken för blödning. NSAID-preparat (tex Ipren, Naproxen, Diklofenak, Voltaren) skall av samma skäl undvikas 3 dygn före planerad operation.

Läkemedel som Alvedon, Panodil, Citodon, Celebra och Arcoxia, går bra att använda.

Du som står på långtidsbehandling med acetylsalicylsyra eller NSAID läkemedel pga kroniska led eller muskelbesvär bör vända dig till din behandlande läkare för byte eller uppehåll av dessa läkemedel.

Hjärt- och kärlläkemedel

Läkemedel mot högt blodtryck skall tas som ordinerat, även på operationsdagen. Behandlas du med blodförtunnande läkemedel tag i god kontakt med Akademikliniken för handläggning.

Recept

Du som efter operationen behöver receptbelagda läkemedel skall hämta ut dessa innan operationen. Ett e-recept finns tillgängligt på apoteket en vecka före operationen. Observera att Akademikliniken inte har möjlighet att skicka med några läkemedel hem.

Fasta

Det är mycket viktigt att följa fasteinstruktionerna på grund av risk för kräkning i samband med narkos. Detta kan orsaka mycket allvarliga komplikationer i luftvägar och lungor.

Man skiljer mellan olika livsmedel beroende på hur snabbt de lämnar magsäcken. Vätska stannar en kortare tid i magsäcken än fast föda och därmed kräver vätska en kortare fastetid. Dock är det så att olika drycker kräver olika lång fastetid. Apelsinjuice, yoghurt och läskedrycker med kolsyra kräver exempelvis längre fastetid än vatten, äppeljuice och kaffe.

Ät ingen fast föda sex timmar före inställelsetiden för operation. Detta gäller även soppa, yoghurt eller dylik mat oberoende av mängd.

Du kan dricka vatten, saft, te eller kaffe utan mjölk framtill två timmar före inställelsetid.

Till fasta räknas även att avhålla sig från rökning, snus, tuggummi, halstabletter etc.

Frågor och svar om narkos

Finns det olika typer av narkos ?
Det finns 3 huvudtyper av att ge smärtfrihet

 1. Lokalbedövning:
  Ett lokalbedövningsmedel injiceras i vävnaden i det specifika området som ska opereras. Mindre kirurgiska ingrepp kan därmed utföras med god smärtlindring. Man kan även kombinera med mindre doser av lugnande medel (sedering) vilket innebär att man får rogivande och ibland smärtstillande läkemedel  direkt i en ven i armen.
 2. Regional blockad:
  Narkosläkaren lägger en blockad i anslutning till nerver som försörjer ett större område tex ben. Det finns många varianter av regional blockad, men de vanligaste är spinal och epidural bedövning, allmänt kallad ryggbedövning. Blockaden ger en god smärtlindring och man kan vara vaken under operationen, men vanligtvis får man avslappnande , lugnande läkemedel för att öka komforten.
 3. Generell narkos:
  Innebär att man är helt sövd och upplever ingen smärta eller obehag. Under narkos är man mycket noga monitorerad  (övervakad och kontrollerad). För att säkerställa en adekvat andning har man vanligtvis ett rör genom munnen till svalget eller luftstrupen.
  Det finns ett flertal olika narkosmedel. Några ges direkt i en ven i armen andra är sömnmedel som inandas. Vi ger dig de modernaste narkosmedel som snabbt går ur kroppen, ger liten risk för illamående och du upplever att du snabbt återhämtar dig efter narkosen. När operationen är färdig avslutas narkosen och man får återhämta sig på uppvakningsenheten.

Är narkos farligt ?
De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning  av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk tex  hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma.
För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Vilka är riskerna med narkos ?
Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer
tex typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.

Hur vet narkosläkaren hur mycket narkosmedel som behöver ges ?
Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar.
Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet. Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar.
Under narkos övervakas, mäts och registreras  hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.

Varför måste man vara fastande inför operation ?
Det är mycket viktigt att magsäcken är tom inför en operation som kräver narkos eller sedering (lugnande medel). Vid narkos avslappas den övre magmunnen och reflexerna i svalget försvinner. Maginnehåll kan därigenom komma upp i halsen och munnen eller via luftstrupen ner i lungorna. Eftersom maginnehåll innehåller syra kan man drabbas av en allvarlig lunginflammation med frätskador i lungvävnaden.

Varför måste jag sluta med naturläkemedel, vitaminer och kosttillskott inför operationen ?
Det finns ogynnsamma effekter i kombination med de läkemedel som vi ger i samband med operationen . En del ger en ökad blödningsbenägenhet, andra kan öka blodtrycket. Några förstärker eller förlänger effekterna av smärtstillande.
Vi rekommenderar att man slutar två veckor innan operationen och väntar till dess man inte längre behöver ta smärtstillande innan man återupptar användandet av naturläkemedel, vitaminer och kosttillskott.

Måste man sluta med sina mediciner inför operationen ?
Det är viktigt att man informerar i god tid inför operationen vilka mediciner man använder. De flesta mediciner ska man fortsätta ta som vanligt även på operationsdagen.
Har man diabetes eller använder blodförtunnande ska man kontakta narkosläkaren för handläggning.