Ulf Samuelsson Plastikkirurg

Ulf Samuelson – plastikkirurg

Född i Örnsköldsvik 1955 men sedan ett trettiotal år stockholmsbo. Efter avslutade medicinstudier vid Karolinska Institutet i Stockholm 1981, fortsatte Ulf Samuelson som forskare och undervisare vid institutet. 1985 framlade han sin doktorsavhandling.

Efter doktorshatten fortsatte han att forska och författade ett flertal medicinska artiklar. Förutom den egna forskningen handledde Ulf Samuelson även doktorander. Samtidigt med detta arbetade han kliniskt och blev specialist i plastikkirurgi 1991 och docent 1992. Han var sedan verksam vid de plastikkirurgiska klinikerna på Karolinska sjukhuset, Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset.

1993 blev Ulf Samuelson överläkare i plastikkirurgi och 1995 chefsöverläkare vid Södersjukhusets plastikkirurgiska klinik. Åren 1997-1999 deltog han i utvecklingen av läkemedel mot kronisk smärta på Astra.

Sedan 1994 har Ulf Samuelson arbetat som plastikkirurg på Akademikliniken. 1999 blev han chefsläkare och verksamhetschef på Sophiahemmet i Stockholm, där han även arbetade som plastikkirurg. Mellan augusti 2000 och augusti 2002 var han VD på Akademikliniken och innehar numera chefläkartjänsten på densamma.

Vid sidan av den kliniska verksamheten var Ulf Samuelson vetenskaplig sekreterare och styrelsemedlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och även representant för den plastikkirurgiska sektionen inom Svenska Läkaresällskapet 1994-1999. Han är adjungerad till styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi rörande regleringsfrågor.

Ulf Samuelson är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi där han även är adjungerad till styrelsen rörande regleringsfrågor.