Paolo Montemurro - plastikkirurg

Paolo Montemurro – plastikkirurg

Dr. Paolo Montemurro studerade medicin vid Insubria Unversitetet i Varese, Italien, där han tog sin examen i medicin och kirurgi. Han fortsatte sedan sin karriär inom plastikkirurgi vid universitetssjukhuset “Ospedale di Circolo” i Italien, där han genomförde vetenskaplig forskning genomförde både rekonstruktiv- och estetisk plastikkirurgi. Han genomförde därigenom sin specialistutbildning och blev specialist inom plastik-, rekonstruktiv-, och estetisk kirurgi.

Dr. Paolo Montemurro har arbetat heltid vid Akademikliniken sedan 2007, huvudsakligen med estetisk plastikkirurgi. Han koordinerar dessutom, som första person vid Akademikliniken, användandet av 3D- datorteknologi. Tekniken möjliggör simulerande av resultatet av en bröstförstorning eller näsplastik med tredimentionell datorförutsägelse.

Paolo Montemurro är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF) och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)

Läs mer om Paolo Montemurro här.