Gabriella Sellman - Plastikkirurg

Gabriella Sellman – plastikkirurg

Dr. Gabriella Sellman är född 1958 och började läsa medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm 1976. Hon tog sin läkarexamen 1982 och blev legitimerad läkare 1986. På Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset specialistutbildade hon sig inom plastikkirurgin och blev specialist 1994.

Gabriella Sellman arbetade därefter med offentlig plastikkirurgi på Södersjukhuset fram till 1998 då hon började arbeta privat med både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. 2003 startade Gabriella Sellman, tillsammans med två kollegor, Plastikkirurggruppen Sabbatsberg, numera Aleris Plastikkirurgi. Hon var verksam där fram till 2012, och var under två års tid också verksamhetens VD.

Under 2011-2014 var hon medicinsk expert för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och sitter sedan 2014 även med i styrelsen för BRIMP – Swedish Breast Implant Registry.

Genom åren har Dr. Gabriella Sellman deltagit i flera kliniska prövningar gällande produkter relaterade till plastikkirurgin. Mellan 2012-2014 arbetade hon på Q-med/Galderma, Medical Affairs, med medicinska studier och medicinska säkerhetsfrågor gällande estetiska injektionsbehandlingar.

Sedan 2015 arbetar Dr Gabriella Sellman på Akademikliniken.

Dr. Gabriella Sellman är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Svensk Plastikkirurgisk Förening samt International Society of Aesthetic Plastic Surgery.