Angelica Hagelberg - plastikkirurg

Angelica Hagelberg – plastikkirurg

Plastikkirurg Dr Angelica Hagelberg studerade medicin vid Karoliska Institutet i Stockholm och är legitimerad läkare sedan 2006.

Efter att ha jobbat inom thoraxkirurgi i tre år påbörjade Dr Hagelberg sin plastikkirurgiska utbildning vid Universitetssjukhuset i Linköping där hon framförallt ägnat sig åt mikrokirurgi och bröstrekonstruktion, och erhöll specialistexamen 2013.

Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi har Dr Hagelberg fått vid Akademikliniken, Stockholm.

Dr Hagelberg deltar årligen i kurser och konferenser inom såväl estetisk som rekonstruktiv plastikkirurgi. Hon har även under senare år åkt med organisationen IOM (International Organization for Migration) och opererat patienter i Kosovo.

Läs mer om om Angelica här.