AK-snittet - den första riktiga matematiska metoden för bröstimplantat

Redan 2002 utvecklade Per Hedén en operationsteknik som idag anses vara den främsta inom internationell bröstförstoringskirurgi. Akademikliniksmetoden är den första riktiga matematiska metoden som går ut på att man exakt kan bestämma placeringen av bröstimplantatet inför en operation. De flesta andra kliniker använder metoder som enbart utgår från volym. Med Akademikliniksmetoden kan vi korrigera bredd, höjd och projektion efter dina biologiska förutsättningar. För att ingreppet inte ska synas och att minimera riskerna för infektioner placeras snittet under bröstet, precis i kanten av det nya implantatet.
 
Det är en komplicerad metod som kräver många års erfarenhet, omsorgsfull planering och noggranna mätningar och analyser. Men det är en förutsättning för att få ett naturligt och exakt slutresultat.
 
Läs mer om Akademikliniksmetoden här >