Publicerad 2018-03-11

Akademikliniken söker patienter intresserade av att delta i en studie om ett nytt lättviktsbröstimplantat, B-Lite.

Sedan ett antal år har ett nytt bröstimplantat (B-Lite) varit CE-märkt och godkänt för användande i Europa. Introduktionen av implantat baserade sig bland annat på studier utförda i Israel där Akademiklinikens dr Per Hedén var med och opererade ett par patienter. Nu planeras en större multinationell europeisk studie där Akademikliniken i Stockholm ingår så som nordiskt studiecenter. Studien är i Sverige godkänd av Etikprövningsnämnden i Stockholm.
Vi söker nu patienter som är intresserade av att delta i denna studie. Samtliga operationer kommer att utföras av docent Per Hedén på Akademikliniken och genomför precis som andra normala bröstförstoringsoperationer. B-lite implantatet är ett traditionellt bröstimplantat tillverkat av en av de större europeiska bröstimplantattillverkarna (Polytech). Skillnaden jämfört med andra implantat på marknaden är dock att vikten på detta är cirka 30 % lägre än traditionella implantat. Således väger ett 300 ml implantat cirka 200 gram. Det finns ett flertal fördelar med detta då naturligtvis implantatvikten påverkar bröstet på många sätt. Detta är dock något som behöver undersökas mer ingående i vetenskapliga studier. Implantaten finns tillgängliga både som anatomiska och runda implantat.

Anmälan

Anmäl ditt intresse till att delta i denna studie genom att maila nedan information till blitestudie@ak.se

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Bilder av din byst. Vi önskar att bilderna är tagna på följande sätt: inkludera två bilder, en tagen rakt framifrån med armarna hängande längs med kroppen och en från sidan, tänk på att bilderna skall vara tagna i bra ljus och tydlig illustrera situationen. Se exempel nedan.

Deltagande i studien innebär att implantaten är kostnadsfria för dig men du får stå för själva operationskostnaden. B-lite implantat är med tanke på den mer komplicerade framställningsprocessen betydligt dyrare än vanliga implantat.

För att kunna inkluderas i studien bör du:
– Vara mellan 18 till 60 år
– Ej tidigare ha opererat brösten
– Ej tidigare genomgått en Macrolanebehandling
– Ej gravid eller ammande

Man måste också vara beredd på att komma på ett flertal återbesök med mätningar och undersökningar tre år framåt i tiden, för vilka reseersättning upp till 400kr/besök kommer att utgå mot kvitton.

Operationskostnaden är från 39.000 vilket är lägre än den normala implantatoperationer som utförs med B-Lite implantat som har en normalkostnad på 59.000 kr. Operationen genomförs av Dr. Per Hedén på Akademiklinikens operationsavdelning i Stockholm och samtliga återbesök görs hos någon av våra mottagningssjuksköterskor och/eller forskningssjuksköterska Sofie Lennerlund i Stockholm.

Efter din ansökan inkommit till Akademikliniken så kommer du att bli kontaktad av oss för en första screening. Om du efter detta är fortsatt intresserad av att delta i studien och du uppfyller inklusionskriterierna, så kommer du då att bokas in på ett screeningbesök hos Sofie Lennerlund samt en konsultation med 3D hos Per Hedén och någon av våra sjuksköterskor på mottagningen.

(Observera att Akademikliniken för närvarande genomför flera studier med bröstaugmentation och olika implantat. Du kan även komma att bli kontaktad för eventuell medverkan i någon av de andra studierna. Detta gör vi enbart om vi bedömer att du är en bättre kandidat för en annan studie och/eller att resultatet skulle bli bättre med annan metod. Uppge i ditt ansökningsmail om du absolut inte vill medverka i någon annan studie utan enbart är intresserad av B-Lite.)

 

Alla inlägg för Nyheter