Hemblekning – BrilliantSmile

Alla vill ha ett vackert leende, men långt ifrån alla har naturligt vita tänder. För vissa minskar tändernas vithet med åren på naturlig väg, andra har mindre vita tänder från början och en del har fått missfärgade tänder på grund av bland annat medicinering och kosthållning.

Tandblekning har på kort tid blivit en mycket populär och väldokumenterad metod att skaffa sig vitare tänder med mycket få biverkningar. Det är också en av de mest prisvärda produkterna inom kosmetisk tandvård.

Vi utför tandblekning på två olika sätt. Antingen hemblekning med skenor eller blekning i tandläkarstolen med BrilliantSmile-metoden.  Huvudingrediens vid båda behandlingarna är väteperoxid som tränger in i tanden och oxiderar de ämnen som gett upphov till missfärgningarna.

1633_bd152c41

1743_6a0a6891

Vad händer inför en behandling?

Första gången du besöker oss går vi igenom dina önskemål och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka alternativ som finns och vad det kan kosta. Vi pratar också om dina förväntningar.
 
Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

Hur går en hemblekning till?

Vid hemblekning med skena används en 15 procent karbamidperoxid som omvandlas till fem procent väteperoxid. För att ge full effekt bör skenan sitta på plats i minst fyra timmar . Därför brukar vi rekommendera att man har på skenan under natten för att på så sätt maximalt utnyttja blekmedlet. Behandlingen bör upprepas varje dag under fem till tio dagar, beroende på hur starkt missfärgade tänderna är och vad man vill ha för slutresultat.

1702_bd152c41

1742_6a0a6891

Vad händer efter en tandblekning?

Efter cirka två till sex veckor kan man se slutresultatet, då har tandfärgen stabiliserats. Det är svårt att förutsäga en exakt behandlingstid eftersom slutresultatet beror på individuella variationer.

Efterbehandling och kombinationsingrepp

Om och vilken form av kombinationsingrepp du kan göra pratar du igenom vid konsultationen.

Vad kostar det?

Priset för en behandling beror på en rad faktorer, bland annat utifrån omfattningen av ett ingrepp och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för hemblekning>