Tandgnisslingar

Tandgnissling eller tandpressning är väldigt vanligt men ger oftast inga allvarliga symptom. Det mest påtagliga är att man drabbas av huvudvärk och ömhet i tuggmuskler och käkleder. En annat allvarligt problem är att tänderna slits onormalt mycket vilket kan leda till att emaljen i stort sett försvinner från tuggytan. Om tänderna slits mycket kan de också bli missfärgade eftersom den skyddande emaljen bitvis saknas. Det här kan man åtgärda genom att tillverkar en bettskena i hårdplast som man har nattetid. Om tänderna slits hårt måste man ibland ersätta den förlorade tandsubstansen med porslin.

1633_bd152c41