Snarkningar

Snarkning är ett underskattat problem som man bör ta på större allvar eftersom det ofta kan leda till sömnapné. Sömnapné innebär korta andningsstillestånd under sömn med risk för allvarliga sjukdomar som följd. Personer med mycket sömnapnéer får ofta en dålig nattsömn, vilket kan leda till konstant trötthet.

För att behandla snarkningar kan man tillverka en snarkskena som man har nattetid. Skenan tvingar fram underkäken vilket gör att tungan inte faller bakåt i munnen. Om man har allvarliga snarkningsproblem bör det utredas i samråd med sjukvården.

1634_bd152c41