Broar

När man har luckor i tandraden, kanske saknar tänder mellan egna befintliga tänder så lämpar sig inte implantat, då gör man istället en bro. Broarna utformas på olika sätt och med olika material beroende på tuggkrafter och hur många tänder som saknas.

Vår strävan är att ge dig en så estetiskt tilltalande lösning som är möjligt utan att styrkan påverkas på ett negativt sätt. Idag har porslinsutvecklingen nått väldigt långt, speciellt i och med utvecklingen av Zirkoniumdioxidporslin. Det är ett porslin som har en enorm hållfasthet och ersätter i många situationer guldlegeringar. Fördelen är att det blir ett snyggare resultat. De material som vi jobbar med idag är Procera® AllZirkon, Denzir® och Xawex™.

1634_bd152c41