Rekonstruktiv kirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi innebär att man återställer och reparerar funktionen och utseendet efter olycksfall, cancersjukdomar eller medfödda missbildningar.

Till skillnad från flertalet kliniker som sysslar med estetisk kirurgi så genomför vi på Akademikliniken en hel del operationer av det här slaget. Vår uppfattning är att man inte kan vara bra på estetisk kirurgi utan att man har hög kompetens inom den rekonstruktiva kirurgin och vice versa. Den ”skönhetskirurg” som inte har en bred plastikkirurgisk kompetens och erfarenhet inom rekonstruktiv kirurgi kan inte utföra estetisk kirurgi på ett optimalt sätt. Den här uppfattningen delas av många internationellt erkända plastikkirurger.på Akademikliniken möter du bara kirurger som har den här specialistkompetensen. Det gör du inte på många andra kliniker.

1554_bd152c41