Kropp

Svettbehandling mot hyperhidros, överdriven svettning

Hyperhidros innebär en överdriven svettning som är så kraftig att den inte har någon naturlig funktion för kroppen. Svettningen innebär ofta att den som lider av den upplever en försämrad livskvalitet och ibland medvetet undviker vardagssituationer och sociala kontakter. De partier på kroppen som oftast berörs är armhålor, handflator, fötter och panna t ex.Med hjälp av injektioner med botulinumtoxin kan den här typen av svettningar behandlas på ett effektivt sätt. Efter bedövning görs injektionerna lokalt på det berörda området. Medlet blockerar svettkörtlarna under cirka 6-7 månader och därefter behövs ny behandling. Effekten förlängs efter varje behandling då svettkörtlarna inte återfår sin fulla aktivitet mellan varje injektion.Behandlingen med botulinumtoxin är en förhållandesvis snäll behandling som eventuellt har få, lokala och övergående biverkningar.Kontakta oss för att boka en konsultation/behandling> Se priser för svettbehandling>