KroppStussförstoring

Ingreppet är till för de som vill förstärka formen och storleken så att den blir mer proportionerlig till sin kropp eller för de som tycker det är attraktivt med stor bakdel.

Vad händer inför en behandling?

Första gången du besöker oss lyssnar vi på dina önskemål, förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer.

Praktiska information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.
Läs mer om narkos här

Trygghetsgaranti vid kirurgi

Läs mer

Hur går behandlingen till?

Vi har tre olika metoder att utföra stussförstoring med, fettransplantation, implantat eller med filler.

Stussförstoring, icke-kirurgisk behandling – Väljer du att göra en stussförstoring med kroppfiller sker detta under lokalbedövning. Eftersom fillern injiceras med en smal kanyl slipper man de större ärr som bildas vid kirurgiska ingrepp.

Ingångshålet tejpas över efter ingreppet och läker snabbt ihop. Resultatet av syns direkt. Det går till och med att se sig i spegeln under behandlingen och vara med i beslutet om ytterligare fyllning.

Vad kostar det?

Priset för en behandling beror på en rad faktorer, bland annat utifrån omfattningen av ett ingrepp och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.