Kirurgisk behandling av lipödem

Lipödem är en kronisk sjukdom som främst drabbar kvinnor och tros ha en ärftlig komponent. Lipödem innebär förstorade fettceller på vissa delar av kroppen såsom ben, armar, buk, höfter och stuss där benen är den vanligaste lokalisationen.

Lipödem ger ofta symptom i form av tryckömhet, smärta, tyngdkänsla och blåmärken på drabbade områden. Fettdepåerna går inte att banta bort.

Sjukdomen har varit känd sedan 40-talet och man uppskattar att ca 10-11% av den kvinnliga befolkningen är drabbad. Ändå är den egendomligt nog relativt okänd för både läkare och allmänhet och misstas fortfarande för både övervikt och cirkulationsproblem. Lipödem debuterar vanligtvis i samband med en hormonell förändring i kroppen som tex vid pubertet ( 85%), graviditet eller menopaus.

Diagnos

Det är viktigt att bli diagnostiserad tidigt så att understödjande behandling kan sättas in för att förhindra och lindra följdtillstånd som smärta, felställda leder (framförallt knän) och uttänjd hud. Obehandlat kan lipödem övergå i lokalt sekundärt lymfödem. Dessutom kan det även vara ett estetiskt problem, försvåra träning och hitta passande kläder då ofta överkroppen har en betydligt mindre storlek än underkroppen.

Diagnosen ställs vanligen av specialintresserade läkare och lymfterapeuter och ofta är det patienten själv som misstänker sjukdomen. Vi tar emot både remitterade och privat sökande patienter.

Vad händer inför din operation?

Vid ett första besök på Akademikliniken träffar du en av våra plastikkirurger som gör en medicinsk bedömning och tillsammans med dig lägger ni upp en behandlingsplan. Ofta måste det av medicinska skäl göras i flera omgångar då säkerheten vid och efter en operation är av största vikt. 3-6 månader bör gå mellan operationerna.

Du får även information om vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Praktisk information kring operationen får du av en av våra informationssjuksköterskor. Bland annat hur du ska förbereda dig inför din operation, exempelvis narkos.

Hur går operationen till?

Fettsugningen av lipödempatienter på Akademikliniken görs oftast med sk WAL (Water Assisted Liposuction) vilket är en metod som använder vätska under tryck vid fettsugningen. Konventionell fettsugning fungerar också bra.

Operationen görs vanligen i narkos och du stannar oftast kvar över natten för övervakning och återhämtning.

Efter din operation

Kompression är en viktig del av behandlingen före och efter en operation och bör i god tid utprovas individuellt för bästa effekt.

Alla patienter får en bedövad och ömmande känsla samt svullnad och blåmärken i operationsområdet efter en fettsugning. Det brukar försvinna under de första veckorna efter operationen. För att minska svullnaden och göra området där vi har genomfört en fettsugning jämnare rekommenderar vi LPG bindvävsmassage, som utförs av våra massageterapeuter.

Du kan läsa mer om LPG massage här

Beroende på hur stort ingreppet är du borta från jobbet tre till fyra veckor, en vecka efter fettsugningen kommer du på återbesök till Akademiklinikens mottagning för kontroll. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss tidigare om du önskar om du har några frågor efter fettsugningen.

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Den första tiden efter din fettsugning rekommenderar vi att du avstår från tung fysisk aktivitet och håller igång med lugna promenader. Slutresultatet, en mer proportionerlig kroppskontur och minskad smärta, kan vi bedöma efter sex månader.

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Konsultation

Vänligen kontakta oss på 08-614 54 00 för att boka en konsultation.

Pris

Priset för en operation kan variera beroende på hur stort område som ska behandlas. Ett exakt pris får du vid din konsultation.

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring som privat person eller via ditt företag så kan den vara gällande vid vård på Akademikliniken. Akademikliniken samarbetar med flera försäkringsbolag.

Vill du veta om din försäkring gäller hos oss? Vänligen kontakta ditt försäkringsbolag.