Kropp

Blygdläppsoperation

Många kvinnor störs av oregelbundenheter i blygdläpparnas utseende. Vanligast är alltför stora inre blygdläppar. Om de hänger långt nedanför de yttre kan de utsättas för skador på grund av skav. De kan också ge ett estetiskt mindre tilltalande intryck. Det kan man åtgärda genom att minska storleken på de inre blygdläpparnas storlek.

 

Vad händer inför en operation?

Första gången du besöker oss får du träffa en plastikkirurg som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vad det kan kosta och hur lång väntetid det är.

Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar.

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

Hur går en blygdläppsoperation till?

På operationsdagen träffar du din plastikkirurg igen. Du får också träffa din narkosläkare och blir tilldelad ett rum, som du disponerar under din vistelse på kliniken.

Läs mer om narkos här.

Vi utför alla blygdläppsoperationer med narkos. När operationen är klar sys snittet med stygn som kroppen själv bryter ned. Det innebär att man slipper de obehag som det kan innebära när man tar bort stygn i detta känsliga område.

Du förbereder dig inför operationen på bästa sätt genom att hålla dig i god form och ta reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen.

 

Vad händer efter en blygdläppsoperation?

Eftersom läkningsprocessen är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Läkningen är normalt sett snabb och enkel.

Det behövs inte något förband och det räcker att hålla ordentligt rent med en handdusch. Efter operationen kan man känna viss sveda och obehag, men man behöver oftast inte något smärtstillande medel. Efter tre till fyra veckor kan man med viss försiktighet återuppta sexuell aktivitet.

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

 

Vad kostar det?

Priset för en behandling beror på en rad faktorer, bland annat utifrån omfattningen av ett ingrepp och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för blygdläppsoperation>