hårborttagning

Ta bort åderbråck med ultraljud

Många människor har problem med åderbråck. Akademikliniken kan erbjuda en ultraljudstyrd behandling med en radiofrekvenskateter som lämpar sig för patienter som har ytliga och vidgade vener (över 5 mm) i det ytliga systemet där Vena Saphena Magna och Vena Saphena Parva är de största venerna. I över 95 % av fallen vid en åderbråcksoperation täpps den behandlade venen till med radiofrekvensbehandlingen och åderbråcket försvinner.

Vad är ett åderbråck?

Åderbråck innebär att en blodåder, en ven, blivit onormalt utvidgad. Åderbråck kan ge både estetiska och funktionella besvär. Svullnad i fötter och underben med trötthetskänsla, särskilt i värme eller efter att ha stått under en längre tid, är vanliga besvär. Tillståndet korrigeras inte av sig självt. Åderbråck är ärftligt och är upp till fyra gånger vanligare bland kvinnor än hos män och ökar i allmänhet med åldern. De kan ofta uppträda efter en graviditet och är även vanligt förekommande hos dem som går och står mycket i arbetet. Den grundläggande orsaken är dock oklar.

Vener är tunna och sladdriga och är därför beroende av omgivande vävnad för sin stadga. Benens vener har klaffar som gör att blodet inte rinner nedåt, när det på sin väg tillbaks till hjärtat ska forslas uppåt. Så länge klaffarna fungerar kan blodet flyta åt rätt håll. När man rör sig gör även musklernas sammandragningar att blodet pressas uppåt, framför allt via den så kallade vadpumpen. Vissa vener ligger ytligt under huden och andra ligger djupare i vävnaderna. Om venernas väggar är för slappa och har skadade klaffar eller om trycket i venerna är för högt, bildas åderbråck. Då utvidgar sig venerna och slingrar sig.

Ytliga åderbråck syns som blå, knöliga upphöjningar på benet. Åderbråck kallas även varicer. Åderbråck kan förebyggas genom att undvika stillasittande för länge, hålla benen högt och använda stödstrumpor. Svåra obehandlade åderbråck kan senare i livet orsaka inflammationer och svårbehandlade bensår. Obehandlade åderbråck är den vanligaste orsaken till bensår hos äldre.

 

Vad händer inför en åderbråcksoperation?

Vid första besöket på mottagningen får du göra en ultraljudsundersökning av det ytliga vensystemet i båda benen. Vi upprättar en så kallad venkarta och kartlägger kärlens diameter, utbredning och flöden med hjälp av en färgdoppler. Vi kontrollerar också det djupa vensystemet för att utesluta proppar innan det är möjligt att genomgå en åderbråcksoperation.

Kartläggningen är nödvändig för att vi ska kunna bestämma rätt behandlingsform och i förlängningen kunna nå ett lyckat behandlingsresultat. Med hjälp av kartan planerar vi behandling och ger dig ett kostnadsförslag.

Det behövs inga särskilda förberedelser inför ingreppet. Akademikliniken utför åderbråcksoperationer i Stockholm, på vår huvudklinik. I samband med ditt första läkarbesök bör du dock nämna om du använder Waran, Trombyl eller någon annan blodförtunnande medicin. Du bör också berätta om eventuella koagulationsstörningar eller om tidigare blodproppar. Om du använder stödstrumpor ska du inte ha på dig dem under behandlingsdagen.

Första gången du besöker oss får du träffa en plastikkirurg som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar.

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

Vad händer efter en åderbråcksoperationen?

Två veckor efter en operationen kommer du på återbesök för eftergranskning. Då kontrollerar vi behandlingsresultatet och kan göra eventuella tilläggsbehandlingar.

Vid åderbråcksoperationer är det ganska vanligt att man känner sig öm och får en pressande känsla i den behandlade venen. Om venen är mycket irriterad kan det vara en så kallad tromboflebit. Det kontrollerar vi vid återbesöket.

Det förekommer sällan oönskade djupa ventromber, men de är möjliga. Om du känner svår smärta i vaden, svullnad eller till och med andnöd kan det vara tecken på en djup ventromb och då bör du genast kontakta läkare.

Eftersom läkningsprocessen vid åderbråcksoperationer är individuell är det viktigt att du lyssnar till kroppens signaler och anpassar dig efter dem. Den första tiden rekommenderar vi att du avstår träning och andra fysiska aktiviteter och håller igång med lugna promenader. Tänk dock på att använda solkräm med en hög skyddsfaktor under de första sex månaderna.

Alla åderbråcksbehandlingar, liksom ådernätsbehandlingar, kräver god planering och tålamod för att uppnå ett bra funktionellt och estetiskt resultat. Det är därför viktigt att göra en ordentlig genomgång av vensystemet vid första besöket. Efter behandlingen följer ofta flera återbesök med kontroller och eventuella efterbehandlingar. Det är ofta först efter 5-6 månader som slutresultatet av behandlingen kan ses. För att sedan behålla resultatet kan det vara bra att använda stödstrumporna vid flygningar och dagar då man vet om att man blir stillastående.

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den kirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Vad kostar det?

Priset för en behandling beror på en rad faktorer, bland annat utifrån omfattningen av ett ingrepp och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för behandling av åderbråck>

Privat sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring som privat person eller via ditt företag så kan den vara gällande vid vård på Akademikliniken. Akademikliniken samarbetar med flera försäkringsbolag.

Vill du veta om din försäkring gäller hos oss? Vänligen kontakta ditt försäkringsbolag.