Specialistbehandling mot håravfall eller generande hårväxt

Vi på Akademikliniken kan erbjuda specialistbehandling utförd av spetskompetenta kirurger inom området. Vi har tillgång till de senaste teknologierna och samtliga behandlingar är godkända av Svenska Läkemedelsverket.

Få en preliminär bedömning via mail

Inför en hårtransplantation

Det första konsultationsbesöket är viktigt. Vår personal från hårtransplantationsteamet diskuterar igenom dina förväntningar, vi undersöker din  hårkvalitet och allmänna hälsa och fotograferar ditt huvud från olika vinklar.

Vi ger dig utförlig information vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Om du väljer att gå vidare bokar vi en tid för behandling. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen.

Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor. Du förbereder dig inför operationen på bästa sätt genom att hålla dig i god form och ta reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen.

Hur går en hårtransplantation till?

På morgonen när du kommer till Akademikliniken ritar vi hårlinjen och pratar igenom hur transplantaten ska fördelas. Därefter får du sätta dig en bekväm operationsstol. Vi rengör huvudet och ger dig lugnande medicin. Själva hårtransplantationen görs under sedering och lokalbedövning. Vi tejpar upp håret på bakhuvudet och klipper håret på det område som vi har planerat att transplantera.

Vid den såkallade FUT-metoden lokalbedövar vi området och tar en smal hudstrimma med hår från bakhuvudet. Såret sys ihop direkt och vårt operationsteam fortsätter att dela upp hudremsan under mikroskop till små transplantat om 1-4 hårstrån. Därefter fortsätter kirurgen fatt sätta lokalbedövning runt området där transplantationen ska utföras. Du ligger bekvämt under hela operationen och får lugnande medel då det behövs.

Vi sätter fast Micro- och minitransplantaten med en gång efter att ett litet hål gjorts i skalpen för transplantatet. Om du genomgår en liten eller mellanstor hårtransplantation behöver du inget förband om du inte uttryckligen vill ha det.