Ansikte

Fettransplantation

Akademiklinikens vanligaste och samtidigt mest okända operation är fettransplantationen. Det är ett ingrepp som allt oftare används som en del i andra operationer. Vid exempelvis en ansiktslyftning använder vi ofta fett för att föryngra de delar som är svåråtkomliga vid lyftningen. Fettet har inte bara en utfyllande effekt på ihopsjunkna och veckade områden, det tillför även stamceller och ”reparativa” celler som bidrar till att föryngra huden.

Trygghetsgaranti vid kirurgi

Läs mer

Hur går det till?

Vid en fettsugning av låren är det vanligt att vi tar en del av det borttagna fettet och förflyttar till stussens övre del för att få en extra lyftande effekt. Till och med bröst kan förstoras och återuppbyggas med patientens eget fett.

Vid en normal fettransplantation är det svårt att förutsäga resultatet då fettcellernas överlevnad varierar kraftigt beroende på individ och placering på kroppen. Generellt stannar ca 20-50% av det transplanterade fettet kvar och upprepade behandlingar kan därför behövas för att nå önskat resultat.

För att förbättra överlevnaden av transplanterat fett och få ett bättre slutresultat har Akademikliniken tagit fram två helt nya tekniker:

 

Segmentell fettransplantationsteknik

Passar för mindre ingrepp som läppförstoringar, men även vid ingrepp där hud och fett tas bort, till exempel vid en bukplastik och där fettet kan användas till bröstförstoring etc.

 

Stamcellsseparationsteknik

Vi har använt oss av denna teknik sen 2009 och är ensamma om den i Sverige. Det fungerar så att man filtrerar fram stamceller efter en fettsugning och blandar med det fett som ska transplanteras. För att sedan återinjicera det i det område som önskas förstoras eller fyllas ut. Stamcellerna bidrar till att förbättra läkningsförmågan och därmed också slutresultatet av operationen.

Användningsområden

Vid ansiktslyftning

Vid en ansiktslyftning använder man ofta fett för att föryngra de delar som är svåråtkomliga vid lyftningen. Fettet har inte bara utfyllande effekt på ihopsjunkna och veckade områden, det tillför också stamceller som bidrar till att föryngra huden.

 

Till stussen

Vid en fettsugning av låren är det vanligt att man tar en del av det borttagna fettet och förflyttar till stussens övre del för att få en extra lyftande effekt.

 

För bröstförstoring

Även bröst kan förstoras och åter- uppbyggas med patientens eget fett för ett naturligt resultat.