Inför en operation eller behandling

Första gången du besöker oss får du träffa en specialist för just den behandling du funderar på. Gäller det en plastikoperation träffar du en plastikkirurg. För icke-kirurgiska behandlingar träffar du en sjuksköterska eller hudterapeut. De lyssnar på dina önskemål och förväntningar och svarar på dina frågor. Du får bland annat information om vilka områden som kommer att förbättras med ett ingrepp, vad det kan kosta och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer/plastikoperationer. Vi pratar också om dina förväntningar. 

Här kan du boka konsultation
 
Om du väljer att gå vidare bokar vi en tid för behandling eller plastikoperation. Det är bra om du förbereder dig inför operationen eller behandlingen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen eller behandlingen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

Inför de flesta plastikoperationer får du ditt eget rum. Oavsett om du bara stannar över dagen vid enklare ingrepp eller om du behöver stanna över natten. Självklart har du alltid tillgång till våra medarbetare dygnet runt.

1678_6a0a6891

Förberedelser inför narkos och operation

Inför narkos är det viktigt att se över ditt allmänna hälsotillstånd. En aktuell och noggrant ifylld hälsodeklaration måste lämnas innan operationen bokas. Det kan därför vara bra att ha tänkt igenom följande saker i förväg:

  • Tidigare och nuvarande sjukdomar
  • Tidigare operationer
  • Medicinering
  • Allergier
  • Aktuella och nyligen (senaste månaden) använda mediciner
  • Tidigare narkoser och eventuella komplikationer i samband med dessa
  • Släktingar som har haft problem i samband med narkos
  • Aktuell vikt
  • Lösa tänder/ bryggor eller tandställningar
  • Åksjuka

Tänk särskilt på att meddela narkosläkaren om du har symptom på sjukdomar i luftvägarna, exempelvis feber, hosta eller andningsbesvär. Dessa sjukdomar kan öka risken för komplikationer i samband med narkos. Du är även viktigt att du meddelar oss om du tar någon form av medicin.

1573_bd152c41

Att tänka på inför operation och narkos

1692_2cee0054

Kontrollera högt blodtryck

Om du har högt blodtryck bör detta kontrolleras några gånger under månaden innan operationsdagen. Kontakta oss om ditt blodtryck är för högt.

Gör uppehåll med östrogenbehandling

Vi rekommenderar dig som står på hormonbehandling innehållande östrogen
(tex kombinations p-piller, östrogen för klimakteriet) att göra uppehåll med behandlingen en månad före och lika lång tid efter operationen.

Gör uppehåll med rökning

Du bör inte röka under fyra veckor före och fyra veckor efter ingreppet. Operationsresultatet kan annars äventyras och det kan uppstå sårbildning, fördröjd läkning, fula ärr och andra komplikationer.

Undvik vissa kosttillskott

Naturläkemedel och kosttillskott såsom Omega 3 fettsyror och vitamin E bör undvikas 2 veckor före planerad operation pga av risk för oönskade effekter.

Smärtstillande och inflammationshämmande medel

Värktabletter innehållande acetylsalicylsyra (ex vis Albyl. Bamyl, Magnecyl, Treo) skall undvikas närmaste veckan före operation, då dessa ökar risken för blödning. NSAID-preparat (tex Ipren, Naproxen, Diklofenak, Voltaren) skall av samma skäl undvikas 3 dygn före planerad operation.
 
Läkemedel som Alvedon, Panodil, Citodon, Celebra och Arcoxia, går bra att använda.
 
Du som står på långtidsbehandling med acetylsalicylsyra eller NSAID läkemedel pga kroniska led eller muskelbesvär bör vända dig till din behandlande läkare för byte eller uppehåll av dessa läkemedel.

Hjärt- och kärlläkemedel

Läkemedel mot högt blodtryck skall tas som ordinerat, även på operationsdagen. Behandlas du med blodförtunnande läkemedel tag i god kontakt med Akademikliniken för handläggning.

Recept

Du som efter operationen behöver receptbelagda läkemedel skall hämta ut dessa innan operationen. Ett e-recept finns tillgängligt på apoteket en vecka före operationen. Observera att Akademikliniken inte har möjlighet att skicka med några läkemedel hem.

Fasta

Det är mycket viktigt att följa fasteinstruktionerna på grund av risk för kräkning i samband med narkos. Detta kan orsaka mycket allvarliga komplikationer i luftvägar och lungor.
 
Man skiljer mellan olika livsmedel beroende på hur snabbt de lämnar magsäcken. Vätska stannar en kortare tid i magsäcken än fast föda och därmed kräver vätska en kortare fastetid. Dock är det så att olika drycker kräver olika lång fastetid. Apelsinjuice, yoghurt och läskedrycker med kolsyra kräver exempelvis längre fastetid än vatten, äppeljuice och kaffe.
 
Ät ingen fast föda sex timmar före inställelsetiden för operation. Detta gäller även soppa, yoghurt eller dylik mat oberoende av mängd.
 
Du kan dricka vatten, saft, te eller kaffe utan mjölk framtill två timmar före inställelsetid.
 
Till fasta räknas även att avhålla sig från rökning, snus, tuggummi, halstabletter etc.

1697_6a0a6891

Operationsdagen

Du anmäler dig i receptionen vid ankomsten till Akademikliniken och får därefter gå vidare till Vårdavdelningen. På vårdavdelningen möts du av personal som visar dig tillrätta och förbereder dig inför operationen.
 
Du träffar din narkosläkare som går igenom ditt hälsoschema och planerar narkosen samt smärtlindringen.
 
Din kirurg tar bilder och går tillsammans med dig igenom den planerade operationen.

Operationsavdelningen

Narkossköterskan kommer och hämtar dig på vårdavdelningen och följer dig in på operationssalen.
 
När narkosmedel sprutas in i blodet sker insomnandet snabbt. Narkosmedel tillförs sedan kontinuerligt under hela operationen. Under narkosen är man mycket noggrant övervakad och man kontrollerar tex blodtryck, hjärtverksamhet, andning, syresättning, narkosdjup, temperatur och smärtlindring. Efter att operation avslutats och du väckts ur narkosen flyttas du till uppvakningen.