Thore Hedenstig - narkosläkare

Thore Hedenstig är född 1956 i Stensele. Han läste medicin vid Karolinska Institutet, fick sin läkarexamen 1987 och blev legitimerad 1990. Efter legitimationen har han arbetat vid Anestesi och Intensivvårdskliniken på Karolinska sjukhuset fram till 2001. Sin specialistkompetens i anestesiologi förvärvade han 1994.

Thore Hedenstig har intresserat sig speciellt för traumatologi och utbildat sig inom detta bl a vid Pennsylvania University Hospital i Philadelphia. Han har utöver arbetet vid akut- och traumasektionen på Karolinska sjukhuset varit verksam som skadeplatsläkare vid ambulanshelikoptern i Stockholm. Dessutom har han ägnat sig åt forskning kring stabila isotoper och därigenom intresserat sig för förändringar av vätskebalans och metabolism hos akut svårt sjuka. Sedan hösten 2001 är han narkosläkare vid Akademikliniken.

1538_bd152c41

Thore Hedenstig är medlem i Svensk förening för Anestesi och Intensivvård samt Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine.