Rolf Boström - narkosläkare

Dr Rolf Boström är en mycket erfaren narkosläkare och han ansvarar för all narkos och bedövning vid Specialistkliniken. Han håller också samtliga läkare uppdaterade på det senaste och mest välbeprövade inom narkos och annan smärtstillning och har själv arbetat i många år som överläkare i narkos och intensivvård. Han har också mångårig erfarenhet av att arbeta med smärtpatienter.

Samtliga patienter bedöms inför en narkos av Rolf och han tar även ansvar för att uppvakningen sker på ett tryggt och noggrant övervakat sätt. Rolf är en stor tillgång och en trygghet för kliniken.

3001_bd152c41