Olov Warolin - narkosläkare

Olov Warolin utbildades i medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm fram till 1987 och blev legitimerad läkare 1990. Han har arbetat som forskningsassistent vid Uppsala universitet och avslutade en specialistutbildning i anestesi och intensivvård på Södersjukhuset 1993. Samma år började han engagera sig som skadeplatsläkare vid utryckningar med ambulanshelikopter.

På 1990-talet var Olov Warolin verksam som narkosläkare på Södersjukhuset. Sedan 1995 har han arbetat som narkosläkare på Akademikliniken.

1537_bd152c41

Olov Warolin är medlem i Svensk förening för Anestesi och Intensivvård och i The Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine.