Hans Henrik Luttropp - narkosläkare

Hans Henrik Luttropp är specialist i anestesi- och intensivvård sedan 1988.
Kliniskt arbetat som överläkare inom anestesi sedan 1999 huvudsakligen vid Universitetssjukhuset i Lund. Bred anestesiologisk erfarenhet och har arbetat med alla anestesiologiska subspecialiteter. Han har arbetat mycket med anestesi till patienter som genomgår stor kirurgi inom allmän kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, kärlkirurgi, trauma och mycket med svårt sjuka intensivvårdspatienter.

Parallelt med kliniskt arbete vid Universitetssjukhuset i Lund, arbetat med anestesi till estetisk plastikkirurgi sedan 1994. Sedan 2011 arbetar han heltid vid Akademikliniken Öresund som narkosläkare och medicinskt ansvarig.

Hans Henrik disputerade 1993 vid Lunds Universitet på avhandling om moderna anestesimedel och datoriserade anestesisystem. Han har publicerat sig i internationella vetenskapliga tidskrifter och fortsatt med handledarfunktion som lett till avhandling 2003 och 2011. Mångårigt internationellt forskningssamarbete inom anestesi.

Han har varit ordförande i delförening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och drivit säkerhets- och kvalitetsarbeten.
Han har haft flera uppdrag som sektionschef och vice verksamhetschef inom anestesi vid Universitetssjukhuset i Lund.
Hans Henrik är flitigt anlitad föreläsare vid svenska och nordiska sjukhus.

1541_bd152c41

Hans Henrik Luttropp är medlem i Svenska Läkarförbundet, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine.