Claes Lauritzen - plastikkirurg

Claes Lauritzen är specialist i plastikkirurgi med utbildning både från Sverige och Kanada.

1988 grundade han Specialistkliniken i Göteborg som sedan 2013 ingår i Akademikliniken-koncernen. Idag är han medicinskt ansvarig plastikkirurg på Akademikliniken Göteborg. Som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1987 har Claes Lauritzen utvecklat riksspecialiteten kraniofacial kirurgi med världsrykte genom sina publikationer av sina unika operationsmetoder som han utbildad läkare från hela världen i och han är numera professor emeritus vid avdelningen för Plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

År 2000 blev Claes Lauritzen president för det internationella förbundet för kraniofacial kirurgi och i Sverige har han tilldelats Lenander-priset - en utmärkelse som tilldelas endast en svensk kirurg vartannat år. Han är också en flitigt anlitad föredragshållare på kongresser, institutioner och universitet runt om i världen och har skrivit mer än 100 publicerade vetenskapliga artiklar och lärobokskapitel.

Väckte Claes Lauritzen stort uppseende över hela världen 2006 då han rekonstruerade Bockstensmannen i Varberg och därtill kunde leverera en teori om hur han bragts om livet.

Under 2010 fick Claes Lauritzen hålla The Millard Lecture  i Miami inför flera tusen amerikanska läkare och lite senare samma år  högtidsföreläsningen i Perth för Australiens samlade plastikkirurger.

3004_bd152c41