Varför är Akademikliniksmetoden bättre än andra bröstförstoringar och hur går det till?

Akademikliniksmetoden är en matematisk metod som går ut på att man i förväg exakt kan bestämma var bröstimplantaten ska sitta. Vi utgår från noggranna analyser och mätningar, vilket är en förutsättning för att få ett bra slutresultat.
 
Många kirurger tycker att det är för komplicerat att göra dessa uträkningar och genomför sina ingrepp efter godtycklig känsla. Med Akademikliniksmetoden vet vi att slutresultatet blir som planerat, operationen går snabbare, det blir mindre komplikationer, man slipper också återoperationer. Snittet placeras under bröstet, precis i kanten av det nya implantatet. Där syns inte ärret.

Akademiklinikens planeringssystem är den första riktiga matematiska metoden för bröstimplantat. Per Hedén gjorde de första ingreppen med den nya metoden 2002 och sedan dess har läkare ifrån hela världen rest till Akademikliniken för att lära sig metoden.

1711_bd152c41

Vår kompletta guide till bröstförstoring! Allt du behöver veta inför operationen inklusive foton och slutresultat. Ladda  ner

De två grundpelarna i Akademiklinikens metod

1. Vertikal positionering. Vart skall implantatet placeras i relation till bröstvårtan?

2. Huden. Hur mycket hud behövs i den nedre halvan av bröstet?

1683_2cee0054

770_ab0f0730

Hur går det till?

Två fundamentala observationer gjordes i mitten av 90-talet, nämligen att en korrekt utförd bröstförstoring lyfter upp bröstvårtan vertikalt. Den andra observationen var att man kunde dra en rak linje från bröstvårtans förhöjda position till sternum (bröstbenet). Vi har valt att kalla denna linje för NS-linjen

Förhöjningen är ett resultat av en ökad projektion i bröstet. Men om man placerar implantatet felaktigt blir inte resultatet detsamma och bröstvårtan blir förskjuten distalt eller proximalt i förhållande till utgångsläget. Det bästa resultatet nås när halva implantatet placeras ovan bröstvårtan och halva under. Fördelningen skall vara 50/50.

Var placeras implantatet

772_bccf679a

Det underlättar om vi vet hur slutresultatet ska bli redan innan operationen. Det ger en möjlighet att ge implantatet en ideal vertikal position.

Efter noggrann evaluering hos hundratals patienter har Akademikliniken uppmärksammat att bröstvårtans förhöjning kan simuleras genom att armarna lyfts upp i en 45 gradig vinkel (händerna placeras på huvudet). Efter detta sker följande beräkning: Vi markerar ut NS-linjen (bröstvårta-sternum linje) och mäter sedan vertikalt rakt ned halva implantatets längd. Detta sätter ILP-linjen (implantatets lägre pol).

De två linjerna NS och ILP är väldigt värdefulla riktlinjer under operationen. Vid eventuell ytterligare operation görs dock ingen ny NS-linje då bröstvårtorna redan är förhöjda.

Vid vertikal positionering av implantatet har det en stor inverkan på utseendet i den övre delen av bröstet. När vi löst den första delen av den preoperativa planeringen kommer vi till fråga nummer två:

Hur mycket hud behövs mellan bröstvårtan och den nedre delen av bröstet?

773_6a0a6891

Här utgår man inte från basen på implantatet, det viktigaste är istället:

  • Bredd och projektion hos implantatet.
  • Mängden bröstkörtlar som redan finns i bröstet.
  • Hudens karaktär.

Nu gör vi en ny beräkning. Avståndet mellan den ideala projektionspunkten för bröstvårtan på implantatet till den nedre linjen under implantatet (vecket där snittet läggs). Sedan lägger man till avståndet för bröstets egna körtelvävnad. Detta avstånd måste självklart regleras utifrån implantatets storlek.

Hur vet man hur mycket bröstkörtelvävnad patienten har?
 
Det finns tre metoder att mäta ut detta:

  1. Mät ut ILP-linjen (händerna på huvudet) och dra ifrån halva implantatets höjd
  2. Med hjälp av särskilt instrument mäta tjockleken på bröstet och dela med två.
  3. Använd den generella tabellen för små, medel eller stora bröst.

När vi har tagit alla mått är det dags att göra den slutliga delen i Akademiklinikens metod, nämligen att ta hänsyn till hudens karaktär när man markerar ut vart snittet skall läggas. När riktlinjerna är markerade sträcks huden ut så mycket som projiceringen är beräknad till för att simulera hur resultatet blir med implantatet.

Efterbehandling och kombinationsingrepp

Många väljer att göra ett bröstlyft i samband med en bröstförstoring. Det kan man ta ställning till vid den första konsultationen eller något av de nästföljande träffarna med kirurgen.

Vad kostar det?

Priset för en behandling beror på en rad faktorer, bland annat utifrån omfattningen av ett ingrepp och om du ska göra ett kombinationsingrepp. Du kan läsa mer om priser för olika operationer och behandlingar under varje klinik.

Se priser för bröstförstoring >